Om företaget

Om företaget

Efter flera år som ett ständigt växande företag med allt större orderstock och fler beställningar, så ombildades U-Lead AB. Vi är i dag ett mindre lokalt byggservice som tillsammans med vårt kompetenta nätverk av samarbetspartners. Våra kunder består av både privatpersoner och företag och vi utför alla typer av bygg- renovering och grundläggningsarbeten, allt från att gjuta en grund eller renovera eller att bygga hus eller andra typer av anläggningar och industrilokaler. Vårt specialområde är att bygga och renovera i Stockholm med omnejd. Vår styrka ligger i vår erfarenhet och vårt stora kontaktnät vilket gör att det alltid är korta beslutstider och bra service. Idag har vi en stor nöjd kundkrets bestånde av enskilda konsumenter, arkitekter, föreningar och företag. På den här sidan kan du få en överblick över de uppgifter som vi löser. För mer information är du alltid välkommen att kontakta oss.


Varför det är bra att bygga med oss?

Våra fördelar


Kvalitet

Kvalitet är för oss ett brett begrepp och inbegriper väldigt mycket. Det handlar om att följa lagar och regler men framförallt handlar det om våra kunders upplevelse och trygghet.


Kunskap

Vi satsar mycket på att vidareutbilda personalen både vad gäller nya material och produkter och när det gäller nya arbetssätt och metoder.


Kundservice

För oss är relationen med kunden alltid i centrum. Vi gör allt vi kan för att kunden ska känna sig trygg, delaktig och nöjd med både slutresultatet och under processen.


Lyhörda

Vi är lyhörda och utgår alltid från dina behov, din budget och dina tankar generellt. Vi lägger extra energi på att ta reda på vad som är viktigt för dig.

Flexibilitet

Vi erbjuda en flexibilitet som de mindre företagen normalt inte kan. Vi anstränger oss för att hitta lösningar som passar i det specifika projektet men vi ger aldrig avkall på kvalitet.

Öppenhet

För oss är det viktigt att ni känner en trygghet i projektet och därför strävar vi alltid efter öppenhet och jobbar alltid med transparenta och tydliga offerter och tidsplaner.